Isterød Efterskole

– udfold dine vinger og lær, lær og lær…

Tagbeklædning i stål

on 23/06/2013

Der er mange forskellige og udfordrende opgaver knyttet til at være formand for vores lille bys forsamlingshus. Jeg har tit tænkt på, at jeg har lært en hel del i løbet af de snart syv år, jeg har beklædt formandsposten i forsamlingshuset, som er en selvejende institution.

Et eksempel på det oplevede jeg igen her for nylig, da vi i bestyrelsen besluttede, at vi skulle have etableret et cykelskur i tilknytning til forsamlingshuset. Det er nemlig sådan, at huset bruges flittigt af den ungdomsforening, som blev stiftet her i byen for et par år siden. Det betyder, at der et par gange om ugen er arrangement for store børn og unge, og mange af dem kommer naturligt nok cyklende.

Vi har i forsamlingshuset en fornuftig indtjening fra ungdomsforeningens brug af huset, så vi mente i bestyrelsen, at det kun er rimeligt, at vi forbedrer forholdene for brugerne.

Som formand påtog jeg mig opgaven med at planlægge og få udført det nye cykelskur. Jeg har bestemt ikke nogen særlig forstand på den slags håndværksmæssige opgaver, men det har min genbo heldigvis, for han er tømrer.

Derfor gik jeg over til ham og spurgte, om han ville give mig nogle gode råd omkring bygningen af sådan et cykelskur. Han er en rar fyr, som også er ganske aktiv i byens foreningsliv, så han sagde straks, at han da gerne ville give en hånd med, for vi ville vel lave cykelskuret ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Det lød fint, og allerede dagen efter kom han over til mig med en tegning og en liste over de nødvendige materialer, som primært var noget tømmer samt nogle betonklodser til nedgravning til at bære d stolperne i cykelskuret.

Men hvad med tagbelægningen, spurgte han. Han I gjort jer nogen tanker om det? Det havde vi egentlig ikke, så han foreslog, at vi skulle forsyne cykelskuret med et ståltag, for det er ifølge ham meget pænere end et tag med plader af eternit.

Han fortalte, at sådan en tagbeklædning består af stålplader, der er formet, så de ligner traditionelle tagsten af tegl. Men det er en noget billigere løsning, også fordi de ikke vejer ret meget, så den underliggende konstruktion kan udføres noget lettere, end hvis den skulle kunne bære et tungt tag af teglsten.

Tømreren fortalte også, at sådan nogle tagplader i stål er meget holdbare, så man kan roligt regne med, at de ikke skal fornys de første mindst 30 år. Det er også derfor, at mange mennesker i dag vælger den type tag i forbindelse med nybyggeri eller hvis de skal have nyt tag på deres hus.

Jeg havde intet at indvende mod hans forslag, og vi aftalte så, at han skulle foretage de nødvendige indkøb af materialer i et bestemt byggemarked, hvor forsamlingshuset i forvejen har en konto.

Derfor ringede jeg til byggemarkedet med det samme og gjorde opmærksom på, at min genbo kom og købte ind på vores konto. Nu er cykelskuret blevet færdigt, og alle er rigtig godt tilfredse med resultatet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *