Da efterskolen i sin tid, skulle have fundet sig en ny it-konsulent, blev der opstillet en række vigtige parametre, som skulle være en del af grundlaget for at vælge den rigtige fremtidige samarbejdspartner.

De primære parametre, som skulle danne grundlag for valget var:

  1. Viden omkring de systemer Isterød Efterskole bruger
  2. Hurtig responstid
  3. Automatiseret systemovervågning
  4. Den generelle kemi i firmaet skulle passe ind hos efterskolen
  5. Et bredt produktsortiment af kvalitetsvarer

 

Ad. 1: Uden et indgående kendskab til efterskolens systemer og produkter kan en leverandør ikke levere en service af tilfredsstillende kvalitet. Enten vil servicen blive for langsommelig eller også vil den være for dyr, da leverandørens skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at sætte sig ind i tingene. I værste fald vil det både blive for dyrt og for langsommeligt.

Ad. 2: Efterskolen bruger både it i administrationen og i undervisningen. Og begge dele skal køre optimalt, for at driften af efterskolen kan foregå tilfredsstillende. En stor del af undervisningen er baseret på it. Og uden velfungerende systemer, kan efterskolen ikke leve op til sine forpligtelser om en velfungerende og tidssvarende undervisning. Derfor er det vigtigt med en it-leverandør, som kan leve op til vores krav om en hurtig responstid, hvis der opstår problemer.

Ad. 3: Isterød Efterskole råder ikke over et it-beredskab, som løbende kan holde øje med, at driften fungerer som den skal. Det er derfor vigtigt, at vi har en leverandør, som kan påtage sig den opgave.

Ad. 4: Det er ikke nok, at en samarbejdspartner rent teknisk har den rette formåen. Hvad der er mindst lige så vigtigt er, at kemien passer sammen. For at skabe et langvarigt og velfungerende samarbejde er det vigtigt, at man er på bølgelængde og forstår hinanden.

Ad. 5: Efterskolens it-produkter er udsat for stort brug og slitage. Vi køber derfor udelukkende kvalitetsprodukter, med en forventet stor holdbarhed og kvalitet. Det er vigtigt for os, at vores it-leverandør kan levere produkter, som lever op til disse krav.

 

Vi havde møde med flere potentielle samarbejdspartnere for at finde det rigtige firma. Men til slut var der ingen tvivl om valget af fremtidig it-konsulent til efterskolen. Og heller ikke i dag er vi i tvivl om, at vi har foretaget det rigtige valg.

 

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *